Quint; Friendship 35
Watersportvereniging Schardam


Sinds 1978
Quint; Friendship 35

D i s c l a i m e r

Watersportvereniging Schardam handelt naar haar Statuut en Reglement. Geen enkel artikel of webpagina veranderd hier iets aan.

Alle in deze website opgenomen componenten zijn volstrekt informatief. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Fotomateriaal en andere beelden, welke zijn opgenomen op de website, zijn vrijwillig ter beschikking gesteld. De eigenaar kan derhalve geen rechten ontlenen aan de plaatsing van de ter beschikking gestelde beelden/teksten. Indien de eigenaar van de beelden/teksten geen prijs stelt op langdurige plaatsing van zijn/haar materiaal, dan zal de webmaster dit ten spoedigste verwijderen, slechts na een schriftelijk/email verzoek.

De webmaster zal te allen tijden handelen naar het karakter van de vereniging. Bij twijfel zal de webmaster handelen in overleg met het bestuur van de Watersportvereniging.