Quint; Friendship 35
Watersportvereniging Schardam


Sinds 1978
Quint; Friendship 35

H a v e n


Van de havencommissie

Het seizoen is wat ons betreft al vroeg begonnen met het loden van de vaart


haven diepte

 

lodingen zijn van eind maart 2015


Langer dan een etmaal weg???
Meld het d.m.v. dit briefje

Naam  Schip:…………………………………..

Eigen naam: …………………………………..

Lig plaats nr: ………………………………….

Datum vertrek: ………………………………..

Datum terug: ………………………………….

Eerder terug??
Bel tijdig de havenmeester:
06-22616699

De steiger voor het jeugd zeilen is grondig aangepakt en voorzien van een nieuw dek en steunpalen.

Op verzoek van het hoogheemraadschap heeft de WSV Schardam een stuk extra grond (zie tekening) erbij gekregen in pacht.
Wij zullen voor het komende jaar gaan bekijken of dit stuk extra grond in ons voordeel is of nadeel.
Blijken de nadelen groter dan de voordelen, dan geven we het weer terug.

De volgende mogelijkheid om weer te helpen bij het onderhouden van de haven zijn :